Kitchen

ทำอย่างไรให้กล้วยฉาบกรอบนาน

July 23, 2019

กล้วยฉาบถือเป็นขนมของไทยที่มีมานานแล้ว และใกล้ๆก็สามารถหาทานได้ ด้วยความกรอบของขนมชนิดนี้ทำให้คนส่วนใหญ่ชอบทานกัน แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เคยเจอ คือความกรอบของกล้วย ที่ผ่านการทอดแล้ว เมื่อผ่านไปไม่นาน ความกรอบมันก็ได้หายไปแล้วเราจะทำอย่างไรให้กล้วยฉาบนั้นกรอบได้นาน

วิธีการทำให้กล้วยฉาบ กรอบได้นานนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำของแต่ละคน แต่สูตรหนึ่ง ที่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือการนำกล้วยมาแช่น้ำปูนใส ก่อนที่จะฝันเป็นชิ้นชิ้นและนำไปทอดในอันดับต่อไป

น้ำปูนใส ถือเป็นการคิดค้นของคนสมัยก่อนที่ว่า ขนมต่างๆที่ต้องการให้มีความกรอบนานนั้นต้องนำมาแช่น้ำปูนใสก่อนเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ ถ้าจะนำมาแช่น้ำประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง และนำมาตากให้แห้ง บางคนอาจจะนำไปแช่น้ำเกลือต่อ เพื่อไม่ให้วัตถุดิบนั้น เปลี่ยนเป็นสีคล้ำ

ฉะนั้นการนำกล้วย ที่จะทำเป็นกล้วยฉาบนั้น มาแช่น้ำปูนใส ก็ถือว่าสามารถที่จะช่วยให้กล้วยฉาบนั้นกรอบมากยิ่งขึ้นและกรอบได้นานอีกด้วยหากใครต้องการที่จะทำกล้วยฉาบ และไม่รู้ว่าจะทำให้กรอบได้นานแค่ไหน ให้คุณลองนำกล้วยไปแช่น้ำปูนใสก่อนการทอด ส่วนการทอดนั้นใช้มีดสไลด์กล้วยทำให้กล้วยเป็นแผ่นบางแล้วนำมาทอด แล้วจะรู้ได้ว่า กล้วยฉาบที่คุณทำนั้นกรอบนานแน่นอน ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสร้างสรรค์มาก ให้เราลองไปทำดู แล้วจะรู้ว่าภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนี้น่าทึ่งมาก