<span>Daily Archives</span><h1>July 23, 2019</h1>
    Kitchen

    ทำอย่างไรให้กล้วยฉาบกรอบนาน

    July 23, 2019

    กล้วยฉาบถือเป็นขนมของไทยที่มีมานานแล้ว และใกล้ๆก็สามารถหาทานได้ ด้วยความกรอบของขนมชนิดนี้ทำให้คนส่วนใหญ่ชอบทานกัน แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เคยเจอ คือความกรอบของกล้วย ที่ผ่านการทอดแล้ว เมื่อผ่านไปไม่นาน ความกรอบมันก็ได้หายไปแล้วเราจะทำอย่างไรให้กล้วยฉาบนั้นกรอบได้นาน Continue Reading…